Home

Transparenta veniturilor

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

 

 

           

LICEUL TEHNOLOGIC ȚĂNDĂREISituație întocmită în baza dispozițiilor art.33 din Legea nr.153/2017                
JUDEȚUL IALOMIȚA                                
LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN LICEUL TEHNOLOGIC ȚĂNDĂREI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
01 IANUARIE 2018 - Prevederile art.38, alin.3, litera (a) din Legea nr.153/2017                
                                   
Nr. FUNCȚIA Grad didactic Vechimea în învățământ Vechimea în învățământ Gradația SALARIU DE BAZĂ Tipul sporului Baza de calcul Cota procentuală Valoarea brută dirigenție Baza legală a acordării Tipul sporului Baza de calcul Cota procentuală Valoarea brută a sp.de simultan Baza legală a acordării  
Crt. Conform H.G.Nr.38/2017 Conform Legii nr.153/2017 (lei) (lei) (lei)  
1 DIRECTOR I 25-30 ani peste 25 ani 5 5631                      
2 DIRECTOR ADJUNCT I 30-35 ani peste 25 ani 5 5009 Gradație de merit   25% 1294 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.5,alin.1            
3 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 3 3560 dirigenție 3060 10% 306   simultan   7% 14 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
4 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 4 3664                      
5 PROFESOR I 14-18 ani 15-20 ani 4 3800 dirigenție 3300 10% 330 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
6 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 5 3769 dirigenție 3269 10% 328 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
7 PROFESOR I 18-22 ani 20-25 ani 5 4063                      
8 PROFESOR I 25-30 ani peste 25 5 4372 dirigenție 3871 10% 388 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
9 PROFESOR I 25-30 ani peste 25 ani 5 4372                      
10 PROFESOR I 30-35 ani peste 25 ani 5 4516                      
11 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 4724 dirigenție 4224 10% 423 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan   7% 37 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
12 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 4724           simultan   7% 18 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
13 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 4724 dirigenție 4224 10% 423 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
14 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 4724                      
15 PROFESOR II 10-14 ani 10-15 ani 3 3141 dirigenție 2641 10% 264 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan   7% 24 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
16 PROFESOR II 10-14 ani 10-15 ani 5 3321                      
17 PROFESOR Definitiv 6-10 ani 5-10 ani 2 2853 dirigenție 2353 10% 235 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan   7% 11 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
18 PROFESOR Definitiv 6-10 ani 5-10 ani 2 2853           simultan   7% 22 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
19 PROFESOR Definitiv 10-14 ani 10-15 ani 3 2989 dirigenție 2449 10% 249 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
20 PROFESOR Definitiv 10-14 ani 10-15 ani 3 2989           simultan   7% 12 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
21 PROFESOR Definitiv 1-6 ani 5-10 ani 4 2998                      
21 PROFESOR Definitiv 14-18 ani 15-20 ani 4 3105 dirigenție 2605 10% 260 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
22 PROFESOR Definitiv 14-18 ani 15-20 ani 5 3289           simultan   7% 13 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
23 PROFESOR Definitiv 25-30 ani peste 25  5 3532 dirigenție 3031 10% 304 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
24 PROFESOR Definitiv 35-40 ani peste 25 ani 5 3830 dirigenție 3330 10% 333 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
25 PROFESOR Debutant până la 1 an până la 1 an 0 2556 dirigenție 2068 10% 206 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan   7% 40 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
26 PROFESOR Debutant până la 1 an până la 1 an 0 2556                      
27 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 1 2686           simultan   7% 42 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
28 PROFESOR debutant până la 1 an Până la 1 an 2 2793 dirigenție 2199 10% 229 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
29 PROFESOR Debutant până la 1 an până la 1 an 3 2903 dirigenție 2416 10% 240 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
30 PROFESOR Debutant până la 1 an până la 1 an 4 2984                      
31 PROFESOR Debutant până la 1 an până la 1 an 5 3066                      
32 PROFESOR Fără studii coresp. 6-10 ani 5-10 ani  2 2275           simultan   7% 27 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
33 PROFESOR Fără st.coresp. 6-10 ani  5-10 ani 2 2275                      
34 PROFESOR Fără st.coresp. 1-6  ani 5-10 ani 4 2433                      
35 PROFESOR Fără st.coresp. până la 1 an până la 1 an 5 2484                      
36 ÎNVĂȚĂTOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 3807 dirigenție 3369 10% 338 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
37 ÎNVĂȚĂTOR II 18-22 ani 20-25 ani 5 2906 dirigenție 2465 10% 246 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
38 ÎNVĂȚĂTOR Definitiv Peste 40 ani peste 25 ani 5 3284 dirigenție 2846 10% 285 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
39 MAISTRU INSTRUCTOR I 30-35 ani peste 25 ani 5 3655 dirigenție 3217 10% 321 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
40 ADMINISTRATOR FINANCIAR  I Studii superioare     4 4660 Sp.stab.   15% 699   Sp.CFP   25% 881    
41 INFORMATICIAN  II Studii superioare     4 3336 Sp.stab.   15% 579   Gradație de merit   25% 772 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.5,alin.1  
42 SECRETAR SEF  I A Studii medii     5 3119 Sp.stab.   15% 440              
43 SECRETAR  I Studii medii     5                        
44 BIBLIOTECAR II Studii superioare     5 3381 Sp.stab.   15% 470              
45 ÎNGRIJITOR Studii medii     2 2074                      
46 ÎNGRIJITOR Studii medii     3 2178                      
47 ÎNGRIJITOR Studii medii     5 2401                      
48 MUNCITOR CALIFICAT Studii medii     5 2434                      
49 PAZNIC Studii medii     3 2178                      
50 PAZNIC Studii medii     5 2401                      
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
      Director,                            
      Prof. Cristache Maria                        
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
LICEUL TEHNOLOGIC ȚĂNDĂREISituație întocmită în baza dispozițiilor art.33 din Legea nr.153/2017                
JUDEȚUL IALOMIȚA                                
                                   
                                   
LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN LICEUL TEHNOLOGIC ȚĂNDĂREI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE  
01 MARTIE 2018 – Prevederile art.38, alin.3, litera (d) din Legea nr.153/2017                  
                                   
Nr. FUNCȚIA Grad didactic Vechimea în învățământ Vechimea în învățământconf.Legii nr.153/2017 Gradația SALARIU DE BAZĂ Tipul sporului Baza de calcul Cota procentuală Valoarea brută dirigenție Baza legală a acordării Tipul sporului Baza de calcul Cota procentuală Valoarea brută a sp.de simultan Baza legală a acordării  
Crt. Conf.H.G. (lei) H.G.582/2016 (lei) (lei)  
  38/2017   Majorat 25% și 20%      
1 DIRECTOR I 25-30 ani peste 25 ani 5 6757                      
2 DIRECTOR ADJUNCT I 30-35 ani peste 25 ani 5 6011 Gradație de merit   25% 1553 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.5,alin.1            
3 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 3 4272           simultan 4272 7% 17 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
4 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 4 4397                      
5 PROFESOR I 14-18 ani 15-20 ani 4 4560 dirigenție 3960 10% 396 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
6 PROFESOR I 10-14 ani 10-15 ani 5 4523 dirigenție 3924 10% 394 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
7 PROFESOR I 18-22 ani 20-25 ani 5 4876                      
8 PROFESOR I 25-30 ani peste 25 ani 5 5246 dirigenție 4646 10% 466 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
9 PROFESOR I 25-30 ani peste 25 ani 5 5246                      
10 PROFESOR I 30-35 ani peste 25 ani 5 5419                      
11 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 5669 dirigenție 5069 10% 508 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan 5669 7% 44 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
12 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 5669 dirigenție 5069 10% 508 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
13 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 5669           simultan 5669 7% 22 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
14 PROFESOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 5669                      
15 PROFESOR II 10-14 ani 10-15 ani 3 3769 dirigenție 3170 10% 317 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan 3769 7% 29 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
16 PROFESOR II 10-14 ani 10-15 ani 5 3985                      
17 PROFESOR Definitiv 6-10 ani 5-10 ani 2 3424 dirigenție 2823 10% 282 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan 3424 7% 13 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
18 PROFESOR Definitiv 6-10 ani 5-10 ani 2 3424           simultan 3424 7% 26    
19 PROFESOR Definitiv 10-14 ani 10-15 ani 3 3587 dirigenție 2987 10% 299 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
20 PROFESOR Definitiv 10-14 ani 10-15 ani 3 3587           simultan 3587 7% 14 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
21 PROFESOR Definitiv 1-6 ani 5-10 ani 4 3598                      
22 PROFESOR Definitiv 14-18 ani 15-20 ani 4 3726 dirigenție 3126 10% 312 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
23 PROFESOR Definitiv 14-18 ani 15-20 ani 5 3947                      
24 PROFESOR Definitiv 25-30 ani peste 25  5 4238 dirigenție 3638 10% 365 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
25 PROFESOR Definitiv 35-40 ani peste 25 ani 5 4596 dirigenție 3996 10% 400 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
26 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 0 3067 dirigenție 2467 10% 247 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8 simultan 3067 7% 48 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
27 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 0 3067                      
28 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 1 3223           simultan 3223 7% 50 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
29 PROFESOR debutant Până la 1 an până la 1 an 2 3352 dirigenție 2751 10% 275 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
30 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 3 3484 dirigenție 2883 10% 288 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
31 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 4 3581                      
32 PROFESOR Debutant Până la 1 an până la 1 an 5 3679                      
 
33 PROFESOR Fără studii coresp. 6-10 ani 5-10 ani 2 2730           simultan 2730 7% 32 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.7 lit.a  
34 PROFESOR Fără studii Până la 1 an până la 1 an 2 2712                      
coresp.  
35 PROFESOR Fără st. 1-6 ani 5-10 ani 4 2920                      
Coresp.  
36 PROFESOR Fără st. Până la 1 an până la 1 an 5 2981                      
coresp.  
37 ÎNVĂȚĂTOR I 35-40 ani peste 25 ani 5 4568 dirigenție 4043 10% 406 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
38 ÎNVĂȚĂTOR II 18-22 ani 20-25 ani 5 3484 dirigenție 2958 10% 295 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
39 ÎNVĂȚĂTOR Definitiv Peste 40 ani peste 25 ani 5 3941 dirigenție 3416 10% 342 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
40 MAISTRU INSTRUCTOR I 30-35 ani peste 25ani 5 4386 dirigenție 3861 10% 385 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.8            
41 ADMINISTRATOR FINANCIAR (contabil șef) IStudii superioare     4 5733           Spor CFP   10% 521    
42 INFORMATICIAN S II Studii superioare     4 4003 Gradație de merit   25% 926 Anexa I din Legea nr.153/2017 cap.I, lit.B, art.5,alin.1 Sp.stabilitate   15% 695    
 
43 SECRETAR SEF  I A Studii medii     5 4259                      
44 SECRETAR M I Studii medii     5 1536 Sp.stabilitate   15% 208              
45 BIBLIOTECAR II Studii superioare     5 4057 Sp.stabilitate   15% 564              
46 ÎNGRIJITOR Studii medii     2 2074                      
47 ÎNGRIJITOR Studii medii     3 2178                      
48 ÎNGRIJITOR Studii medii     5 2401                      
49 MUNCITOR CALIFICAT Studii medii     5 2434                      
50 PAZNIC Studii medii     3 2178                      
51 PAZNIC Studii medii     5 2401                      
                                   
                                                                          Director,                            
      Prof. Cristache Maria                        
                                   
                                   

 

Return to top

Modificat: 16-Apr-2018 15:11