Home

Analiza 2019-2020

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII

desfasurate in

 LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI

in anul scolar 2019-2020

 

Tinte strategice:

 

Obiectivul  general 1: Dezvoltarea unui management flexibil, participativ și orientat spre beneficiarii serviciilor educaționale

Obiectiv general 2: Consilierea  elevilor si parintilor în vederea realizării unei alegeri de continuare/reorientare a traseului educațional adaptate intereselor și capacităților individuale , în scopul prevenirii abandonului școlar.

Obiectiv general 3. Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea competențelor fundamentale (competențe de comunicare în limba română, competențe de bază de matematică, științe și tehnologii, sociale) în contextul învățării pe tot parcursul vieții

Obiectiv general 4: Orientarea procesului didactic spre predarea-învățarea interactivă centrată pe elev, prin valorizarea progresului individual și prin asumarea responsabilității tuturor factorilor implicați.

 

 

I.                   ANALIZA STĂRII ÎNVĂTĂMÂNTULUI  DIN PERSPECTIVA  INDICATORILOR DE BAZĂ

ELEVI

 

 

Puncte slabe    - sub 25 elevi/clasa                      

 Populația școlară a scăzut în Ialomița

 

 

 

Învătământ de zi

 

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

Total

2016-2017

Total

2015-2016

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

 

Nr. Clase/grupe

3

5

3

2

4

5

22

24

26

27

12

Nr. Elevi/ copii inscrisi

42

91

40

35

80

90

378

430

490

506

268

Nr. elevi/

Clasa/grupă

16

19

14

17

20

18

17

18

18,85

18,7

22


 

NIVEL ADS

NIVEL I

NIVEL II

NIEL III

NIVEL IV

INSCRISI

18

18

18

17

PROMOVATI

15

18

13

11

REPETENTI

3

-

5

6

 

 

 

 

 

Puncte slabe    - sub 25 elevi/clasa         

 

Situatia privind  elevii Retrasi si  Exmatriculati pe ciclu de învătământ.

 

 

Învătământ de zi

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

Total

2016-2017

Total

2015-2016

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

 

Elevi inscrisi la inceput de an scolar

42

91

40

35

80

90

378

439

490

506

268

Exmatriculati/retrasi

-

-

-

-

13

-

13

8

17

6

5

Rata ( % )

--

-

-

-

16,25

-

3,43

2

3 %

1%

2%

Plecati prin transfer

4

2

0

1

0

0

7

10

1

 

0

Veniti

14

4

1

3

1

1

21

9

9

 

2

Ramasi la sfarsitul semestrului II

52

93

41

37

68

91

382

430

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi cu situatia neîncheiată  

 

 

Învătământ de zi

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

Total

2016-2017

 

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

Nr. Elevi existenti

93

41

 

34

91

259

299

333

330

Nr. elevi cu situația neîncheiată

 

10

7

0

18

35

40

34

37

Rata ( % )

11

17

0

20

13,51

13

10

11

La nivel judetean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul A doua șans㠖promovati

Punct slab-numar mare de elevi cu situatia neîncheiată -35

 

Situatia privind elevii promovati la sfârsitul  semestrului II an scolar 2019-2020

                               

 

 

      


 

Promovati pe medii

 

Elevi promovati-296

 

5,00-6,99

7,00-8,99

9,00-10

 

Invățământ

10

22

51

 

primar

 

Invățământ

4

17

13

 

gimnazial

 

Invățământ

57

47

1

 

liceal

 

Invățământ

32

41

1

 

profesonal

 

Total

103

127

66

 

%

35

43

22

 

 


 

 Puncte slabe –numar  mare de elevi promovati cu medii intre 5,00-6,99 ( 103 elevi-35 % )

                       -numar mic de elevi promovati cu medii intre 9-10 ( 1 elev din invatamantul liceal si un elev din invatamantul liceal )

 

Punct tare-  nici un elev corigent

                   - ponderea elevilor promovati 

 

 

Elevi cu note sub 7 la purtare la sfârșitul Sem II –an școlar 2019-2020

 

 

Invatamant de zi

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

 

Învățământ

gimnazial

Învățământ

gimnazial

Ciclu inferior

Ciclu superior

Învățământ profesional

 

 

 

 

Total elevi cu situatia încheiata

83

34

37

68

74

296

248

392

476

Numar elevi cu note sub 7 la purtare

0

0

3

2

5

10

14

17

15

 

Rata %

0

0

8

3

7

3

6

4

3

 

 Punct slab– numărul mare de elevilor cu note sub 10 la purtare ( 3 % )

 

Punct tare –Scade numarul elevilor cu note mai mici decat 7 la purtare ( de la 6 % in anul scolar 2018-2019 la 3 % in anul scolar 2019-2020 ).

 

Situatia privind absentele semestrul I  an scolar 2019-2020

Nivel

Nivel elevi început de an scolar

Numar elevi care frecventeaza cursurile

Nr. total de absente nemotivate

Absente /elev

Nr, elevi cu situatie neîncheiata/

exmatriculati

Numar total absente

Absente/elev

Prescolar

 

42

49

922

19

0

0

0

Primar

 

91

83

356

4

9

1394

155

 

Gimnazial

 

40

33

599

18

7

705

101

Liceal  ciclu inferior

 

35

31

1006

32

3

442

147

Liceal  ciclu superior

 

80

74

1200

16

7

1144

163

Învățământ profesional

90

72

1432

 

20

19

2979

157

 

TOTAL

378

342

5514

16

45

6664

148

 

 

Situatia privind absentele semestrul II  an scolar 2019-2020

Nivel

Nivel elevi început de an scolar

Numar elevi care frecventeaza cursurile

Nr. total de absente nemotivate

Absente /elev

Nr, elevi cu situatie neîncheiata/

exmatriculati

Numar total absente

Absente/elev

Prescolar

 

42

35

0

0

20

734

37

Primar

 

91

84

1499

18

11

1326

121

 

Gimnazial

 

40

34

443

13

7

690

99

Liceal  ciclu inferior

 

35

37

632

17

0

0

0

Liceal  ciclu superior

 

80

68

460

7

6

332

55

Învățământ profesional

90

73

1256

17

18

1770

98

 

TOTAL

378

331

4290

13

62

4852

78

 

 

Învătământ de zi

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 
 

Nr. Elevi

42

91

40

35

80

91

379

437

490

 

Total absente

 

1656

4640

2757

2454

5808

8808

26123

40236

39238

 

Nemotivate

 

1656

4574

2437

1784

3432

7437

21320

33725

32063

 

Nr. absente nemotivate / elev

 

40

50

61

51

43

82

56

77

65

 

 

 

 

 

 

Punct slab-  numarul mare de absente /elev -56

 

                  -numar mare de absente nemotivate-26123

 

 

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

·         Cadre didactice calificate, cu experiență, cu vechime în această unitate școlară

·         Gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul unității de învățământ este de 94 %

·         Din totalul cadrelor didactice, 81 % sunt titulari, 51 % cadre didactice cu gradul didactic I , 

0% cu gradul didactic II, 32 % cu gradul definitiv, 10 % debutanti

·         Numar mare de cadre didactice care au participat la sesiuni online pentru perfectionarea in utilizarea platformelor de invatare online.

·         Din numarul elevilor promovati-296, 127  elevi cu medii generale în intervalul 7-9 -43 %

·         Dotarea laboratoarelor și atelierelor din domeniul agricultură si industrie alimentară la standarde europene.

·         Mobilier nou pentru 10 Sali de clasa si 3 Sali unde îsi desfasoara activitatea prescolarii

·         Autoturism nou pentru efectuarea orelor de conducere auto pentru elevii din invatamantul profesional si liceal.

·         Oferta educațională a școlii este adaptată nevoilor de formare ale elevilor.

·         Existenta unui centru de documentare și informare.

·         Existența unui cabinet de consiliere psihopedagogică.

·         Conectare la internet

·         Resurse extrabugetare

·         Preocuparea constantă pentru promovarea imaginii școlii

·         Implementarea Proiectelor POCU Prof21- Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă  Proiectului:Producem ECO, consumăm produse ECO, protejăm natura , suntem sănătosi si Proiectul : „Dă-mi mâna, prietene!”- diversitate culturală, etnică și individuală.

·         CONTRACT DE FINANȚARE pentru proiectul  FORMTEXT "IMPLICĂ-TE ȘI VEI DEVENI PROFESIONIST!"  în cadrul Programului ERASMUS+[1], Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET) Contract numărul –  FORMTEXT 2020-1-RO01-KA102-079377

·         Utilizarea aplicatiilor pentru apeluri video/videoconferinte precum Zoom si Meet

·         Implementa aplicațiile G Suite for Education și ADMA pentru a optimiza procesele de administrare, comunicare, predare și învățar.

·         Utilizarea unor aplicatii simple pentru comunicarea cu clasa si induviduala( cu fiecare elev ) precum Whatsapp sau Messenger ( au fost utilizate pentru comunicarea cu prescolarii si elevii din invatamantul primar ).

PUNCTE SLABE

·         Inerția în desfășurarea activității unor cadre didactice care resping schimbarea, încetinind procesul de reformă

·         Insuficienta manifestare a inventivității și creativității pedagogice a unor cadre didactice în vederea creșterii motivației pentru învățare a elevilor 

·         Utilizarea insuficientă a metodelor de învățare centrată pe elev  .

·         Numar mic de cadre didactice care au participat la cursuri de formare .

·         Dificultati elevilor raportate la invatarea online :

           dificultati tehnice –lipsa unui computer/tableta/telefon smart, nivelul insuficient al competentelor digitale, acces limitat la internet.

·         Nu s-a derulat proiectul ROSE-IMPLICA-TE SI VEI REUSI !

·         Din numarul elevilor promovati-296, 103  elevi cu medii generale în intervalul 5-6,99 -35 %; numar mic de elevi promovati cu medii intre 9-10 ( 1 elev din invatamantul liceal si un elev din invatamantul liceal )

·         Rezultate slabe ale elevilor la examenele nationale ( niciun absolvent al liceului  din serie curenta nu a promovat examenul de Bacalaureat , 25 % dintre absolventii liceului din seriile anterioare au promovat examenul de bacalaureat, nici un absolvent al clasei a VIII a nu a promovat Evaluarea Nationala ).

·         Număr mare de absente nemotivate/elev - numar mare de absente nemotivate pentru elevii cu situatia neîncheiata /exmaticulati-148 absente/elev ( SEM I)  si 78 absente/elev ( SEM II) ; 16 absente /elev ( SEM I ) si 13 absente/elev ( SEM II ).

·         Numar mare de elevi cu situatia neincheiată -35 ceea ce reprezinta  13.51 %  ( 2 dintre elevii cu situatia neincheiata s-au reinscris ) , numar mare de elevi cu situatia neincheiata din învatamântul profesional.19  ( 20 % ).

·         Numar mare de elevi exmatriculati din ciclu superior al liceului -13 elevi -3.43 % ( 2 dintre elevii exmatriculati s-au reinscris ).

·          Număr mic de elevi pe clasă ( sub 20 pentru clasele de liceu, sub 15 pentru clasele de - învățământul  gimnazial ) ceea ce implică costuri suplimentare .

·         Dotare precară a laboratoarelor și atelierelor din domeniul electric, mecanic, precum și cabinetului pentru profilul servici

·         Inexistența unui loc de joacă pentru copii din grădiniță.

·         Lipsa unui laborator de știinte pentru elevii din învațământul gimnazial

·         Sală de sport de dimensiuni necorespunzătoare desfășurării activității de educație fizică și cu dotare precară

·         Numărul mic de părinți care mențin o legătură permanentă cu școala

·         Lipsa autorizației ISU –pentru cladirea situata pe strada Narciselor nr.21

 

OPORTUNITĂȚI

·         Programe de formare continuă la nivel local, regional și național

·         Sesiuni online-Educatia continua -MEC

·         Deschiderea comunității locale către Liceul Tehnologic. prin parteneriate diferite;

·         Posibilitatea aplicării pentru proiecte ERASMUS+

·         Programele cu finanțare nationala si europeană ( POC , Scoala de acasa )

·         Autonomia în gestionarea resurselor extrabugetare;

·         Legislație care permite acreditarea ca furnizor de formare continuă a adulților

AMENINȚĂRI

·         Scăderea populatiei școlare în vârstă de 0-14 ani până în 2015 ( sursa INS )

·         Dificultăți de integrare socio-profesională a absolvenților .

·         Resurse financiare insuficiente.

·         Mentalitatea depășită a părinților de etnie romă privind participarea la educatie  a copiilor.

·         Nivel scăzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

·         Interesul scăzut al unor părinți pentru situația școlară a copiilor lor generat de : situația materială precară, migrarea pe piața muncii europene, destrămarea unor familii

·         Criza economică și socială

·         Nivelul scăzut de orientare și consiliere școlară și profesională a elevilor de gimnaziu;

·         Imaginea nefavorabilă a IPT în societate;

·         Slaba implicare a angajatorilor în formarea viitorilor angajați (receptivitate scăzută privind parteneriatele pentru instruirea practică a elevilor; alocarea de fonduri pentru formarea resursei umane este privită ca o cheltuială și nu ca o investiție);

 

Director,

Prof. Cristache Maria

 

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:23