Home

Analiza 2020-2021

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2020-2021] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala] [Examen de diferente 2021]

 

  

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII

desfasurate in

 LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI

in anul scolar 2020-2021

 

Tinte strategice:

 

Obiectivul  general 1: Dezvoltarea unui management flexibil, participativ și orientat spre beneficiarii serviciilor educaționale

Obiectiv general 2: Consilierea  elevilor si parintilor în vederea realizării unei alegeri de continuare/reorientare a traseului educațional adaptate intereselor și capacităților individuale , în scopul prevenirii abandonului școlar

Obiectiv general 3. Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea competențelor fundamentale (competențe de comunicare în limba română, competențe de bază de matematică, științe și tehnologii, sociale) în contextul învățării pe tot parcursul vieții

Obiectiv general 4: Orientarea procesului didactic spre predarea-învățarea interactivă centrată pe elev, prin valorizarea progresului individual și prin asumarea responsabilității tuturor factorilor implicați.

 

 

 

I.                   ANALIZA STĂRII ÎNVĂTĂMÂNTULUI  DIN PERSPECTIVA  INDICATORILOR DE BAZĂ

ELEVI

 

 

Puncte slabe    - sub 25 elevi/clasa   -COSTURI RIDICATE                   

                      

 

 

Învătământ de zi

 

Total

2020-2021

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

Nr. Clase/grupe

3

5

3

2

3

6

22

22

24

26

Nr. Elevi/ copii inscrisi

44

83

40

43

62

112

384

378

430

490

Nr. elevi/

Clasa/grupă

15

17

13

 

22

20

19

17,45

17,4

18

18,85

 

NIVEL ADS

NIVEL I

NIVEL II

NIEL III

NIVEL IV

Înv secundar inferior

INSCRISI

22

19

18

16

19

PROMOVATI

19

18

15

3

10

REPETENTI

3

1

3

13

7

TRNSFERATI

 

 

 

 

2

 

TOTAL ELEVI INSCRISI-443 Nr. de elevi/clasa=17,72

Art. 63 LEN

(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;

b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

e ) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30

 

Situatia privind  elevii Retrasi si  Exmatriculati pe ciclu de învătământ.

 

 

Învătământ de zi

Total

2020-2021

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

Elevi inscrisi la inceput de an scolar

44

84

40

43

62

112

385

378

439

490

Exmatriculati /retrasi

-

-

-

-

14

-

14

7

8

17

Rata ( % )

--

-

-

-

22,58

-

3,6

2

2

3 %

Plecati prin transfer

-

-

-

1

1

3

5

6

10

1

Veniti

2

2

-

2

2

1

9

17

9

9

Ramasi la sfarsitul semestrului II

46

86

40

44

49

110

375

382

430

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punct slab         

Numar mare de elevi exmatriculati -14

Creste rata elevilor exmatriculati de la 2 % in anul scolar 2019-2020 la 3,6 % in anul scolar 2020-2021

 

Elevi cu situatia neîncheiată   an scolar 2020-2021-semestrul II

 

 

Învătământ de zi

Total

2020-2021

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

Nr. Elevi existenti

86

40

44

110

280

259

299

333

Nr. elevi cu situația neîncheiată

 

19

7

3

9

45

38

40

34

Rata ( % )

22

18

7

8

16

14,6

13

10

La nivel judetean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punct slab-numar mare de elevi cu situatia neîncheiată -45  ( abandon scolar 40 )

                  -creste numarul elevilor cu situatia neincheiata de la 14,6 % in anul scolar 2019-2020 la 16 % in anul scolar 2020-2021

 

 

Situatia privind elevii promovati la sfârsitul  semestrului II an scolar 2020-2021

                      

                               

 

 

                  


 

Promovati pe medii

 

Elevi promovati-280

 

5,00-6,99

7,00-8,99

9,00-10

 

Invățământ

10

22

35

 

primar

 

Invățământ

3

10

20

 

gimnazial

 

Invățământ

37

53

0

 

liceal

 

Invățământ

51

39

0

 

profesonal

 

Total

101

124

55

 

%

36

44

20

 
 

 


 

 

Puncte slabe   -numar mare de elevi corigenti în învătamantul profesional clasa a IX -16

                         - numar  mare de elevi promovati cu medii intre 5,00-6,99 ( 101 elevi-36 % )

                         -niciun elev din invătamantul liceal si profesional cu media intre 9-10

Punct tare -  124 elevi promovati cu medii generale în intervalul 7-8.99

 

Elevi cu note sub 7 la purtare la sfârșitul SEM II –an școlar 2020-2021

 

 

 

Invatamant de zi

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

 

Învățământ

primar

Învățământ

gimnazial

Ciclu inferior

Ciclu superior

Învățământ profesional

 

 

 

 

Total elevi cu situatia încheiata

86

40

44

49

110

289

296

248

392

Numar elevi cu note sub 7 la purtare

-

-

2

1

5

8

10

14

17

 

Rata %

 

 

4,5

2

4,5

2,7

3

6

4

 

Punct tare –Scade numarul elevilor cu note mai mici decat 7 la purtare ( de la 6 % in anul scolar 2018-2019 la 3 % in anul scolar 2019-2020 respectiv 2,7 % in anul scolar 2020-2021 ).

 

 

Situatia privind absentele semestrul I  an scolar 2020-2021

 

 

Învătământ de zi

 

Total

2020-2021

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

Programul

A doua sansa

 

 

 

 

Nr. Elevi

44

83

40

45

54

110

59

435

389

429

490

Total absente

 

1584

3872

1409

1353

2929

5049

2623

18819

17581

19717

18124

Nemotivate

 

1584

3851

1323

1230

2502

4453

2558

17501

15178

16525

14543

Nr. absente nemotivate / elev

 

36

46

33

27

46

40

43

40

39

38

29.69

 

Punct slab :

 

-numar mare de absente nemotivate/elev -40

 

-numar mare de absente  in online-luna octombrie 3955 in luna noiembrie -7522

 

Situatia privind absentele an scolar 2020-2021

 

Învătământ de zi

Total

2020-2021

Total

2019-2020

Total

2018-2019

Total

2017-2018

 

Invățământ preșcolar

Invățământ

primar

Invățământ

gimnazial

Ciclu inferior al liceului

Ciclu superior al liceului

Invatamant profesional

 

 

 

 

Nr. Elevi

44

84

40

43

62

112

385

379

437

490

Total absente

 

2919

7336

2584

3253

4937

11352

32381

26123

40236

39238

Nemotivate

 

2919

7315

2399

2819

3658

9877

28987

21320

33725

32063

Nr. absente nemotivate / elev

 

66

88

60

66

59

88

75

56

77

65

 

 

 

 

 

 

·       

Director,

Prof. Cristache Maria

 

 

 

Return to top

Modificat: 26-Nov-2021 11:40