PROIECTE EUROPENE - LICEUL TEHNOLOGIC TANDAREI 1961

Home Despre proiect Vizite 2011-2012 Vizite 2010-2011

                           

          PROIECT DE PARTENERIAT LEONARDO DA VINCII

                                           2010 – 2012 

                                        

EUROPEAN GLOSSARY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING”

(GLOSARUL EUROPEAN PENTRU EDUCATIA VOCATIONALA SI FORMARE PROFESIONALA)