Home

Proiect ROSE
 

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2023-2024] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2023] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala] [Examen de diferente 2021]

  

Rezumat Proiect Rose aprobat prin Acordul de grant nr 429 / 01.10.2018.

Extras din formularul de aplicatie

Liceului Tehnologic Þãndãrei functioneazã conform Hotarârii Consilului Local Nr.33/ 29.02.2016 ,  începând cu 1 septembrie 2016 cu urmãtoarele niveluri educaționale : 

-învãþãmântul preºcolar  care cuprinde grupa micã, grupa mijlocie ºi grupa mare- 3 grupe

- învãþãmântul primar, care cuprinde clasa pregãtitoare ºi clasele I–IV -5 clase

 - învãþãmântul  gimnazial, care cuprinde clasele V–VIII -4 clase
 -învãþãmântu liceal, care cuprinde clasele de liceu IX–XII   filiere tehnologicã- 10 clase-zi

 -învãþãmântul profesional, cu duratã de 3 ani-4 clase 
Populația școlarã a înregistrat o scãdere accentuatã  începând cu anul scolar 2011-2012 (608 ), 2014-2015 ( 324), 2015-2016 ( 268 ),2016-2017 (503-din care 302 sunt în invatamant liceal si profesional)

 

Elevii admiși în clasa a IX a  învãțãmânt  liceal  au nivel scãzut de pregãtire

An scolar

Nr. locuri

 

Admisi dupa evaluarea nationala

Nr. elevi cu note mai mari de 5 la limba si literatura romana

Nr. elevi cu note mai mari de 5 la matematica

Nr. elevi repartizati dupã sesiunea de corigentã

Alte situatii

Repetenti reînscrisi

2014-2015

84/85

41

9

8

32

12

2015-2016

56/48

25

11

5

16

7

2016-2017

56/42

12

6

1

25

5

 

 Rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2015-2016

                                                       Ciclu inferior al liceului                   Ciclu superior al liceului

Înscrisi la începutul  anului scolar     111                                                             108                       

Promovati                                          87                                                                86

Promovati cu medii mai mici de 7     50                                                              

Repetenti                                           16                                                               10

Reinscrisi                                           12                                                               5

Exmatriculati                                                                                                        12

Abandon                                            15                                                              18                            

Rata abandonului scolar  %               13                                                               16

Numar de absente nemotivate/elev    77                                                               38

Rata abandonului scolar ( ambele cicluri -15 % )

Au absolvit liceul un numar de 38 elevi, s-au înscris la examenul de Bacalaureat 24, prezenti 20, promovati 4. Rata de participare 53 % , rata de promovare 20 %.Rata de absolvire a liceului 50 %.

( raportat la numãrul elevilor înscrisi în clasa a IX ).

Rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2014-2015

                                                       Ciclu inferior al liceului                   Ciclu superior al liceului

Existenti la începutul  anului scolar    143                                                             140                     

Promovati                                           110                                                             124

Promovati cu medii mai mici de 7      73                                                               76                                                        

Repetenti                                            25                                                                3

Reinscrisi                                            20                                                               3

Exmatriculati                                                                                                         13

Abandon                                            15                                                               13                            

Rata abandonului scolar  %                10, 5                                                           9, 3

Numar de absente nemotivate/elev    106                                                             37

Rata abandonului scolar ( ambele cicluri -10 % )

Rata abandonului școlar a fost calculatã fãrã a considera abandon scolar elevii reînscriși în anul școlar urmãtor.

 

Au absolvit liceul un numar de 88 elevi, s-au înscris la examenul de Bacalaureat 67 , prezenti 52, promovati 15. Rata de participare 59 % , rata de promovare 29 %.

Rata de absolvire  a liceului 54 %.( raportat la numãrul elevilor înscrisi în clasa a IX ).

Rata de absolvire a liceului este micã si în descreștere - 2014-2015-54 % , 2015-2016-50 %.

Rata de participare la examenul de bacalaureat este micã și în descreștere 2014-2015-59 % ,

2015-2016-53 %.

Cauzele care determina rezultatele slabe obtinute de cãtre elevii școlii sunt:

-Rezultatele slabe la învațãturã ale elevilor care opteazã pentru liceul nostru/ rezultate slabe la evaluarea nationalã.

     - Nivel scãzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

      -Interesul scãzut al unor pãrinți pentru situația școlarã a copiilor lor generat de : situația materialã precarã, migrarea pe piața muncii europene, destrãmarea unor familii .

Problemele cu care se confruntã elevii  de la liceu sunt legate îndeosebi de înscrierea, participarea și promovarea examenului de bacalaureat, și mai puțin de abandonul școlar.

Principala problemã care a fost identificatã în cadrul primei runde de consultare a comunitãții este cea legatã de rata scãzutã de participare și de promovare a examenului de bacalaureat.

 Din acest punct de vedere, menționãm faptul cã rata de participare la acest examen este de 53%, în timp de rata de promovare este de doar 20%.

         În acest caz, existã mai multe cauze care puse laolaltã determinã ratele nesatisfãcãtoare în ceea ce privește aceastã problemã amintitã anterior. Printre acestea enumerãm lipsa materialelor didactice și a resurselor financiare ale unitãții de învãțãmânt, infrastructura școlarã învechitã, atitudinea unor elevi, precum și a unor pãrinți în legãturã cu importanța educației, proveniența majoritãții elevii din grupuri dezavantajate, înmatricularea unor elevi în învãțãmântul cu frecvențã redusã, ș.a.

         O altã problemã care este relevantã în acest context este legatã de situația familialã a elevilor. Astfel, în cazul unora dintre elevi pãrinții pot reprezenta principalul obstacol în calea educației lor, din cauza faptului cã aceștia nu le oferã timpul necesar nevoilor lor , ceea ce determinã o implicare din ce în ce mai redusã în viața școlarã a copiilor. În plus, unii pãrinți nu au beneficiat ei înșiși de o educație adecvatã pe care sã o poatã transmite copiilor. Toate acestea duc la slaba participare a elevilor la activitãțile didactice din lipsã de interes și uneori chiar la un comportament necivilizat fațã de colegi și fațã de cadrele didactice.    

De asemenea, existã și o lipsã de îndrumãtori care sã îi ajute pe elevi sã realizeze ceea ce doresc sã facã dupã finalizarea liceului. Un rezultat al acestei probleme îl reprezintã confuzia elevilor cu privire la persoana de la care ar putea sã obținã informații relevante orientãrii lor în viața profesionalã.

Nu în ultimul rând, elevii se confruntã și cu probleme când vine vorba de partea aplicatã, practicã a lecțiilor predate de cãtre profesori. Din acest punct de vedere, cauza principalã o reprezintã legãturile puține și necoordonate cu agenții economice sau cu unele instituții cu scopul de a asigura o orientare vocaționalã adecvatã. Astfel, mulți dintre elevii unitãții de învãțãmânt ajung sã își încheie ciclul de învãțãmânt liceal fãrã a avea o idee orientativã asupra a ceea ce ar putea sã realizeze în continuare. Prin urmare, aceastã problemã a elevilor determinã, la rândul ei, problema înscrierii și promovãrii examenului de bacalaureat.

 

D2. Prezentați posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor descrise la punctul D1 și identificați beneficiile și riscurile soluțiilor propuse în rezolvarea acestor probleme prin intermediul grantului

Aplicarea învãțãrii centrate pe elev prin desfãșurarea unor activitãți didactice complexe care sã stimuleze interesul pentru învãțare .

Beneficii :

Participarea activã a elevilor în cadrul orelor, deplasarea rolului principal în orã de pe profesor pe elev în vederea îmbunãtãțirii rezultatelor școlare

 Optimizãrii procesului instructiv educativ prin utilizarea mijloacelor de învãțãmânt existente în procesul de predare-învãțare , utilizarea soft-urilor educaționale și a platformelor de e-larning.

Riscuri :

Insuficienta manifestare a inventivitãþii ºi creativitãþii pedagogice a unor cadre didactice în vederea creºterii motivaþiei pentru învãþare a elevilor 

Utilizarea insuficientã a metodelor de învãțare centratã pe elev 

 

Program de îndrumare si orientare in cariera pentru elevii claselor a XI-XII. Program de dezvolatare personalã pentru elevii claselor a IX-X.

 Beneficii :

Dezvoltarea de competente in domeniile autocunoasterii si dezvoltarii personale, a comunicarii si relationarii interpersonale, a managementului informatiei si al invatarii, a planificarii carierei.

Cresterea motivatiei pentru invatare, cresterea increderii si acceptarii de sine.

Riscuri: Reticența unor elevi de participare la activitãti de consiliere psihopedagogicã.

  Program de pregãtire suplimentarã Sã ne pregãtim pentru BAC .

Beneficii :

 Formarea competențelor cheie ( Limba românã, matematicã, geografie, chimie , biologie ) și creșterea ratei de promovarea la examenul de bacalaureat  .

 Riscuri :

Dezinteresul elevilor fațã de pregãtirile suplimentare/ frecventa redusa

 Lansãm provocarea,  implicã-te ! Program de activitati extrascolare organizat pe CERCURI  în funcție de nevoia de formare a elevilor . Organizarea de vizite de documentare.     

 Beneficii :

   Dezvoltarea intelectualã, stimularea activitãții de învãtare , întregirea și desãvârșirea achizitiilor din cadrul lectiilor .

   Formarea/dezvoltarea abilitãþi de comunicare, dar ºi practice ale elevilor  .

  Armonizarea relatiilor intre resursele umane ale scolii: profesor-elev, elev-elev  .

 

Riscuri : Neimplicarea fiecarui elev în cel putin un cerc.

  

  Dezvoltarea de noi parteneriate pentru ºcoalã cu institutiile de învatamant universitar

  Beneficii :

Cresterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor în învãțãmântul universitar

Riscuri : Numãr mic de elevi care continuã studiile .

Dezvoltarea bazei materiale a școlii prin achizitionare de mijloace de învãțãmânt.

 Beneficii :

Optimizãrii procesului instructiv educativ prin utilizarea mijloacelor de învãțãmânt în activitãțile de predare –învãțarea –evaluare.

 

Descrieți modul de implicare a comunitãții în urmãtoarele 2 momente cheie:

E1.  Etapa de identificare și prioritizare a problemelor/ nevoilor

E2.  Etapa de elaborare și depunere a propunerii de proiect.

 

E 1.Consultarea comunitatii :( elevi, pãrinți, cadre didactice, reprezentanti ai comunitãții locale-viceprimar, consilieri locali )

Metoda  utilizatã pentru consultarea comunitãții –întâlniri în școalã:

În cadrul primei întâlniri s-a realizat o informare a acestora privind programul ROSE „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”, scopul, tipurile de activitãþi eligibile, grupul țintã,elevii din grupul dezavantajat,  valoarea grantului . Participanþilor li se prezintã o statisticã comparativã, pentru anul scolar 2014-2015 si 2015-2016 , privind rata  de promovare a examenului de bacalaureat, rata  de participare la examenul de bacalaureat, rezultatele la învãțãturã, rata  abandonului școlar, numãr absențe  nemotivate/ elev.

Se constatã ca scade rata de promovare a examenului de Bacalaureat, scade rata de participare la examenului de Bacalaureat,  rata abandonului scolar mare, numar mare de absente nemotivate/ elev.

Cauzele care determina rezultatele slabe obtinute de cãtre elevii școlii :

-Rezultatele slabe la învațãturã a elevilor care opteazã pentru liceul nostru/ rezultate slabe la evaluarea nationalã.

     - Nivel scãzut de orientare și consiliere a elevilor din gimnaziu.

      -Interesul scãzut al unor pãrinți pentru situația școlarã a copiilor lor generat de : situația materialã precarã, migrarea pe piața muncii europene, destrãmarea unor familii .

Participanții propun urmãtoarele tipuri de activitãti care sa fie incluse în proiect :

Program de pregãtire suplimentarã cu scop remedial pentru toti elevii din învãțãmântul liceeal.

Program de îndrumare si orientare in cariera pentru elevii claselor a XI-XII/Program de dezvolatare personalã pentru elevii claselor a IX-X care ar avea impact pozitiv asupra dezvoltarii de competente în domeniile autocunoasterii , a comunicarii si relationarii interpersonale, a managementului informatiei si al invatarii, a planificarii carierei, motivatiei pentru invatare, cresterea increderii si acceptarii de sine.

Program de activitati extrascolare organizat în CERCURI  în funcție de nevoia de formare a elevilor / Organizarea de vizite de documentare, care ar avea ca impact dezvoltarea intelectualã, stimularea activitãții de învãtare , întregirea și desãvârșirea achizitiilor din cadrul lectiilor .

 Vizite la Universitãți din Bucuresti și Constanta  care ar avea ca impact cresterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor în învãțãmântul universitar.

E.2   În cadrul celei de-a doua întâlniri cu reprezentanþii comunitãþii, se prezintã propunerea de proiect elaboratã Implicã-te și vei reuși ! de comisia desemnatã în acest scop, pe baza propunerilor reprezentanþilor comunitãþii.

     În opinia participanþilor, obiectivul general ºi cele specifice corespund nevoilor identificate.

      Se apreciazã cã tipurile de activitãþi propuse converg coerent cãtre atingerea obiectivului general, fiind vorba despre:

Activitãþile de pregãtire suplimentarã cu scop remedial- Sã ne pregãtim pentru BAC,

Programul de consiliere ºi orientare în carierã- ABC-ul unei cariere de succes

Program de dezvoltare personalã a elevilor –Cãlãtorie cãtre fericirea mea interioarã

Activitãți extrascolare desfãșurate în cercuri- Lansãm provocarea, implicã-te !

 Participanþii au cãzut de acord asupra grupului þintã vizat de proiect (numãr de participanþi pentru fiecare an de studiu, numãrul minim de elevi care fac parte din categorii dezavantajate care vor participa la proiect).

 S-a convenit asupra listei de achiziþii ce urmeazã a se efectua în cadrul proiectului, în vederea implementãrii cu succes a activitãþilor propuse : culegeri (matematica, romana, biologie, chimie, fizica) 155 buc, harti geografice 2 buc , razboi de tesut 2 buc, compresor ABAC 1 buc, banc mecanic auto 1 buc, perne exterior 20 buc,scaune cu masuta 20 buc, jaluzele 1 buc, oglinda 1 buc, costume majorete 10 buc, pampoane 20 buc, echipamente fotbal 20 buc, mingi fotbal 10 buc, tablete cu videoproiector incorporat 5 buc, imprimante 2 buc, pistol vopsit auto 1 buc, slefuitor circular 1 buc, cric hidraulic  1 buc, presa scos rulmenti 1 buc, banner 5 buc, Echipament dans sportiv 10 buc.

 Participanþii au cãzut de acord în legãturã cu indicatorii ce trebuie atinºi la finalizarea etapei de implementare a proiectului.

 

F1. Descrieþi obiectivul general al proiectului. Precizaþi þinta strategicã a Planului de Dezvoltare Instituționalã/Planului de Acțiune al ªcolii revizuit din care derivã obiectivul general al proiectului

 

Prioritãți din PAS

PRIORITATEA 2:  Aplicarea invatarii centrate pe elev         

Obiective: 1. Îmbunãtãþirea pregãtirii profesionale a elevilor ºi creºterea performanþelor individuale ale acestora

                2. Formarea abilitãþilor pentru învãþarea pe parcursul întregii vieþi

 

Þinta: 1. Creºterea promovabilitãþii la examenul de Bacalaureat cu 25 % faþã de anul ºcolar 2015-2016

           2.  Creºterea cu 10% a numãrului elevilor care obþin premii la olimpiadele ºcolare ºi concursurile scolare.

           3. Creºterea cu 10%  a numãrului absolvenþilor care sunt pregãtiþi/motivaþi sã înveþe pe tot parcursul vieþii.

           4. Creºterea cu 5%  a numãrului absolvenþilor care sunt pregãtiþi sã demareze propria afacere

 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea resurselor umane ale ºcolii

Obiective:

                  3. Asigurarea condiþiilor de dezvoltare personalã a elevilor prin accesul lor – pe baza propriei opþiuni – la proiecte educationale atractive 

                4 . Armonizarea relatiilor intre resursele umane ale scolii: profesor-elev, elev-elev

PRIORITATEA 5: Acordarea, pentru toþi elevii, a unor servicii adecvate de orientare ºi consiliere  psihopedagogicã                                                           

Obiective:  1. Acordarea de sprijin elevilor cu probleme deosebite în scopul ameliorãrii rezultatelor ºcolare ºi reducerii situaþiilor de abandon ºcolar

                    3. Reducerea absenteismului

Obiectivul general al proiectului

     Îmbunãtãþirea continuã a calitãþii întregii activitãþi desfãºurate în Liceului Tehnologic Țãndãrei în vederea dezvoltãrii personale, ameliorãrii rezultatelor ºcolare, reducerii abandonului ºcolar ,  sustinerii si promovãrii cu succes a examenului de bacalaureat, respectiv insertia  ulterioara în invatamantul universitar .

Obiectivul general al proiectului concorda cu strategia din PAS, respectiv cu Prioritatile 2, 4, 5 si obiectivele si tintele enumerate.  

 

F2. Prezentaþi obiectivele specifice ale proiectului

 

OS1. Implicarea elevilor din grupul țintã în programul de pregãtire suplimentarã Sã ne pregãtim pentru BAC în vederea formãrii competențelor cheie ( Limba românã, matematicã, geografie, chimie , biologie ) și creșterea ratei de promovarea la examenul de bacalaureat,  de la valoarea de referințã 29 % în anul 2015 la 37 % în anul 2021. ( la 31 % în anul 2018, la 33 % în anul 2019,la 35 % în anul 2020 , la  37 % în anul 2021) .

OS2 . Antrenarea  elevilor din grupul țintã în programul de activitãți extrașcolare în vederea dezvoltãrii intelectuale, stimulãrii activitãții de învãtare , întregirii și desãvârșirii achizitiilor din cadrul lectiilor și scaderii ratei abandonului școlar de la valoarea de referințã 10%  în anul 2015  la 6 % în anul 2021. ( la 9 % în anul 2018, la 8 % în anul 2019,la 7 % în anul 2020 , la 6 % în anul 2021) .

OS3 Consilierea si orientarea în cariera a elevilor claselor a XI a și a XII a  în scopul creșterii performanțelor educationale și ratei de participare la examenul de bacalaureat  de la valoarea de referințã 59 %  în anul 2015  la 67 % în anul 2021. ( la 61 % în anul 2018, la 63 % în anul 2019,la 65 % în anul 2020 , la  67 % în anul 2021) .

OS4 Implicarea elevilor din clasele a IX a și a X a în programul de dezvoltare personalã în scopul  cresterea motivatiei pentru învãțãre și ratei de absolvire a liceului de la 54 % în anul 2015 la  60% în anul 2021. ( la 55 % în anul 2018, la 56 % în anul 2019,la 58% în anul 2020 , la  60 % în anul 2021)   .

 

F3. Descrieþi beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului

 

Anul I al proiectului - 102 elevi din clasele de liceu (  18 elevi din clasa a IX-a,30 elevi din clasa a X-a, 31 elevi din clasa a XI-a si 23 elevi din clasa a XII-a), dintre care circa 85  elevi aparþin grupurilor dezavantajate;

Beneficiari indirecþi:

 - personalul didactic care participã în mod direct la proiect;

 - personalul didactic din unitatea de învãþãmânt care nu participã în mod direct la proiect, dar care pot beneficia de impactul pozitiv al activitãților

  - elevi din învãțãmântul profesional care nu fac parte din grupul þintã, dar care beneficiazã                                         de rezultatele acestuia prin diseminarea experienþei celor direct implicaþi;

 - pãrinþii elevilor din grupul þintã;

 - Liceul Tehnologic Þãndãrei, ca organizaþie, ºi partenerii sãi din comunitatea ºcolarã ºi localã;

 - instituþii de învãþãmânt superior.

 

 

ELEVII BENEFICIAZA DE

A1. Activitãþi remediale ºi de pregãtire a elevilor

A1.1. Pregãtire suplimentarã

 

-          LIMBA SI LITERATURA ROMANA

-          MATEMATICA

-          BIOLOGIE

-          CHIMIE

A1.2  ABC-ul unei cariere de succes  -Activitate de indrumare si orientare in cariera- participa elevii claselor XI-XII

 

A.1.3 Cãlãtorie cãtre fericirea mea interioarã -Dezvoltare personala a elevilor participa elevii claselor IX-X

 

A.2 Cercuri scolare-Lansãm provocarea,  implicã-te ! și vizite de documentare –toate activitãțile sunt corelate cu OS2

A.2.1a)   Cercul  Obiceiuri si traditii ialomițene

A2.2 a)  Cercul Aerobic –dance și majorete

A2.3 a)  Cercul Fotbal și fairplay

A 2.5 a) Mecanici destoinici

A 2.6 a) Cercul Protejãm natura prin educaþie de calitate  

A2 7a) Cerc de lectura -”Calatorie în lumea cartilor”

A2.8 a)  Cercul  Antreprenori de succes

A2.9 a)  Vizite de documentare

A 2.10 Cercul electricieni ingeniosi

A2.11 Vizite de informare

 

 

 

 

 

.1. Detaliaþi care este strategia de continuare pe termen mediu și lung a activitãților proiectului, dupã finalizarea acestuia, din perspectivã instituționalã, tehnicã și financiarã și în corelație cu Planul de Dezvoltare Instituționalã/Planul de Acțiune al Școlii revizuit

 

Strategia de continuare pe termen mediu ºi lung a activitãþilor proiectului are ca obiectiv menþinerea trendului ascendent al ratei de participare ºi al ratei de promovare a examenului de bacalaureat prin raportare la valorile obþinute în urma implementãrii proiectului.

Sustenabilitatea pe termen mediu/lung a programului va fi asiguratã prin mãsuri de continuare ºi de valorizare a rezultatelor proiectului:

-Personalul didactic responsabil cu implementarea activitãþilor proiectului va desfãºura, în continuare, dupã finalizarea proiectului, activitãþile remediale ºi de sprijin ºi activitãþi extraºcolare  în beneficiul elevilor, pentru susþinerea strategiei de continuare a activitãþilor proiectului;

-Dotãrile achiziþionate în cadrul proiectului vor fi folosite de cãtre toþi elevii ºcolii ºi dupã finalizarea proiectului.

-Materialele create în cadrul proiectului vor rãmâne la dispoziþia ºcolii ºi vor fi folosite ºi de alþi elevi.

- Se vor iniþia demersuri în vederea atragerii altor fonduri pentru continuarea activitatilor din  proiectului.

 

 

I.2. Explicaþi cum va fi implicatã comunitatea dupã finalizarea grantului

 

Dupã finalizarea proiectului, comunitatea va fi implicatã în valorificarea modelelor de bunã practicã ºi în asigurarea sustenabilitãþii acestuia pe termen mediu/ lung.

Se vor încheia parteneriate ºcoalã comunitate, respectiv cu: Unitatea Adminiatrativ Teritorialã Þãndãrei, agenþii economici, ONG-uri, etc.

Se va aplica pentru obþinerea altor surse de finanþare pentru continuarea activitãþilor din proiect.

Beneficiarii direcþi ai proiectului se vor folosi de experienþa desfãºurãrii proiectului pentru continuarea dezvoltãrii personale ºi profesionale

Beneficiarii indirecþi elevi vor putea utiliza baza materialã ºi resursele educaþionale achiziþionate în cadrul proiectului, vor beneficia de experienþa dobânditã de cadrele didactice în derularea proiectului ºi de activitatea voluntarã a acestora de continuare a activitãþilor din proiect.

Cadrele didactice implicate în proiect vor folosi experienþa acumulatã atât în activitãþi care vor continua pe cele promovate de proiect, cât ºi în activitãþi vizate de alte proiecte în care se vor implica în viitor.

Cadrele didactice care nu au fost direct implicate în proiect vor putea beneficia de baza materialã ºi de resursele educaþionale achiziþionate în cadrul proiectului.

Unitatea ºcolarã va beneficia de o îmbunãtãþire a imaginii sale, ceea ce îi va spori ºansele de atragere a altor resurse pentru dezvoltarea unor proiecte care sã continue activitatea proiectului.

 

Return to top

Modificat: 14 octombrie 2023 14:58