Home

Plan managerial

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

PLAN    MANAGERIAL

AL

LICEULUI  TEHNOLOGIC

 TANDAREI

 

 

ANUL  SCOLAR  2019-2020

 

  

 Extras

Obiectivul  general 1: Dezvoltarea unui management flexibil, participativ și orientat spre beneficiarii serviciilor educaționale

Obiectiv general 2: Consilierea  elevilor si parintilor în vederea realizării unei alegeri de continuare/reorientare a traseului educațional adaptate intereselor și capacităților individuale , în scopul prevenirii abandonului școlar

Obiectiv general 3. Centrarea demersului didactic pe dezvoltarea competențelor fundamentale (competențe de comunicare în limba română, competențe de bază de matematică, științe și tehnologii, sociale) în contextul învățării pe tot parcursul vieții

Obiectiv general 4: Orientarea procesului didactic spre predarea-învățarea interactivă centrată pe elev, prin valorizarea progresului individual și prin asumarea responsabilității tuturor factorilor implicați.

 

 

 

                     

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15