Home

CEAC - RAEI

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

                              

   

RAPORT CEAC

ANUL SCOLAR 2016-2017

 

- Componența CEAC  în anul școlar 2016-2017:

 

1. Reitu Beatrice  -prof. limba romana                                           responsabilul comisiei

2. Stanciu Florentina  –educatoare                                                       membru

3. Raduta Claudia Monica-prof. religie                                                 membru

4. Petre Rodica-bibliotecar -reprezentantul sindicatului                          membru

 

- Atribuții CEAC pentru anul școlar 2016 – 2017:

a.Intocmirea planului operațional și de îmbunătățire, a Raportului anual de evaluare interna, a rapoartelor de monitorizare si analiză;

b.Propunerea și implementarea de proiecte în scopul creșterii calității activității pe diverse domenii de interes;

c.Revizuirea, elaborarea și aplicarea procedurilor;

d.Identificarea punctele tari și a punctele slabe în desfășurarea activității;

e.Gestionarea dovezilor;

f.Informarea conducerii instituției asupra sistemului de asigurare a calității.

3.Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)) a proiectat activitatea pentru anul școlar 2016-2017, având ca obiective strategice:

a. Asigurarea evaluării interne a calității

b. Imbunătățirea continuă a activității didactice.

c. Implicarea beneficiarilor educationali in procesul de autoevaluare a școlii.

d.Monitorizarea progresului scolar.

În ceea ce privește activitatea comisiei, aceasta s-a desfășurat conform planului operational si planului de activitati CEAC. 

-Constituirea comisiei conform legislatiei in vigoare.

-Elaborararea planului operational si a planului de imbunatatire a calității.

-Stabilirea responsabilitătilor membrilor comisiei si a graficului sedintelor de lucru.

-Aplicarea de chestionare beneficiarilor educationali.

-Verificarea documentelor scolii, in vederea evaluarii interne.

-Completarea Bazei de date pe platforma ARACIP, pentru anul 2016-2017.

In urma monitorizarii planului de îmbunatatire, CEAC a constatat :

1. Imbunatatirea bazei materiale a unitatii;

2. Imbunatatirea rezultatelor invatarii prin cresterea promovabilitatii ;

3. Implicarea in proiecte de parteneriat;

4. Cresterea nr. de cadre didactice participante la activități știintifice.

In perioada septembrie – octombrie 2017, CEAC a realizat evaluarea interna a unitatii, acordand calificative pentru realizarea tuturor indicatorilor specificati in raport.

 

 

Responsabil CEAC

Prof. Reitu Beatrice

 

 

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 14-Dec-2017 12:01