Home

Hotarari ale C.A.

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

An scolar 2017-2018

 

Nr si data

 

Denumire / continut

Hotararea CA nr 50 / 01.09.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 51 / 05.09.2017

Atribuirea orelor în regim plata cu ora titularilor școlii

-          an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 52 / 05.09.2017

Acordarea avizului pentru repartizarea orelor în regim plata cu ora personalului didactic titulari în altă școală/pensionar/ asociat  - an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 53 / 05.09.2017

Atribuirea orelor în regim plata cu ora suplinitorilor calificați  - an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 54 / 05.09.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 55 / 05.09.2017

Analiza  cererilor elevilor care solicită  înscrierea/ reînscriere, an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 56 / 05.09.2017

Propunere pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor aflate în administrare

Hotararea CA nr 57 / 05.09.2017

Propunere pentru demolarea clădirilor aflate în administrare

Hotararea CA nr 58 / 07.09.2017

Privind acordarea calificativelor cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar pentru activitatea din anul scolar 2016-2017

Hotararea CA nr 59 / 07.09.2017

Atribuirea de ore în regim plata cu ora Consilierului școlar Pismiș Lucica - An școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 60 / 07.09.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 61 / 07.09.2017

Aprobarea functionării claselor sub limita inferioară prevăzută de Legea nr.1/2011

Hotararea CA nr 62 / 07.09.2017

Privind numirea RESPONSABILUL CU ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE  DIN SCOALA

Hotararea CA nr 63 / 07.09.2017

Privind numirea COORDONATORUL PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Hotararea CA nr 64 / 07.09.2017

De constituire a COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR

 

Hotararea CA nr 65 / 07.09.2017

De constituire a COMISIILOR METODICE

 

Hotararea CA nr 66 / 07.09.2017

Privind constituirea Comisiei de acordare a spijinului financiar –„Bani de liceu”

 

Hotararea CA nr 67 / 07.09.2017

Privind constituirea Comisiei de acordare a burselor profesionale

 

Hotararea CA nr 68 / 07.09.2017

Privind constituirea Comisiei de acordare a rechizitelor

 

Hotararea CA nr 69 / 07.09.2017

Privind constituirea Comisiei de acordare a burselor sociale/ merit/studiu

Hotararea CA nr 70 / 07.09.2017

Privind constituirea COMISIEI PENTRU CURRICULUM

 

Hotararea CA nr 71 / 07.09.2017

Privind constituirea COMISIEI DE ORAR ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA

Hotararea CA nr 72 / 07.09.2017

Privind constituirea COMISIA DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL  SITUAȚII  DE URGENȚĂ

 

Hotararea CA nr 73 / 07.09.2017

Privind constituirea COMITETUL  DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

 

Hotararea CA nr 74 / 07.09.2017

Privind constituirea Comisiei pentru perfecționare și formare continuă

 

Hotararea CA nr 75 / 11.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante de DTS electric și PIP electric domnului Costache Marin

Hotararea CA nr 76 / 11.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante de DTS veterinar domnului Lupașcu Ion

Hotararea CA nr 77 / 11.09.2017

Organizarea claselor de a IX a, pentru anul școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 78 / 11.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante din catedra de  DTS electric

Hotararea CA nr 79 / 11.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante de Limba engleză doamnei Lemnaru Elena

Hotararea CA nr 81 / 18.09.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 82 / 18.09.2017

Aprobarea Procedurilor  de contabilitate

 

Hotararea CA nr 83 / 18.09.2017

Stabilirea taxei zilnice pentru masa elevilor interni și valoarea taxei pentru cazare și regie

Hotararea CA nr 84 / 25.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante de PIP industrie alimentară si DTS industrie alimentară doamnei Senik Renata Gianina

Hotararea CA nr 85 / 25.09.2017

Privind atribuirea orelor vacante de PIP mecanică domnului Culea Gheorghe

Hotararea CA nr 86 / 25.09.2017

Privind atribuirea orelor suplinite în regim cumul titularilor școlii

Hotararea CA nr 87 / 28.09.2017

Stabilirea tipului unității de învățământ conform H.G. nr.38/2017

Hotararea CA nr 88 / 04.10.2017

Stabilirea datei în care se va organiza concurs la nivelul scolii pentru ocuparea catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 89 / 04.10.2017

Avizarea programelor școlare pentru CDȘ- an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 90 / 04.10.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 91 / 04.10.2017

Privind asocierea temporara cu Scoala Gimnazială Valea Ciorii în vederea ocupării postului vacant incomplet –Limba franceză.

Hotararea CA nr 92 / 06.10.2017

Privind constituirea Comisiei pentru organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a  orelor libere-Limba franceză

Hotararea CA nr 93 / 06.10.2017

Aprobarea orarului cursurilor pentru anul școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 94 / 06.10.2017

Aprobarea graficul de instruire practică pentru anul școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 95 / 11.10.2017

Aprobarea Procedurilor de sistem si operationale care se aplică la nivelul școlii

Hotararea CA nr 96 / 11.10.2017

Privind constituirea Comisiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocupare a posturilor vacante/ orelor libere

Hotararea CA nr 97 / 11.10.2017

Privind   Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor –Limba franceză din data de 10.10.2017

Hotararea CA nr 98 / 11.10.2017

Analiza  cererilor de transfer, an școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 99 / 11.10.2017

Stabilirea programului personalului didactic auxiliar încadrat în regim plata cu ora în anul scolar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 100 / 16.10.2017

Aprobarea  Raportului asupra starii invatamantului din Liceul Tehnologic Țandarei -an scolar 2016-2017

Hotararea CA nr 101 / 16.10.2017

Aprobarea Planului managerial al directorului Liceului Tehnologic Țăndărei-an școlar 2017-2018

 

Hotararea CA nr 102 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei de elaborare a subiectelor si baremelor de corectare si de evaluare a lucrarilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante/ orelor libere organizat la nivelul unității de învățământ / testare a personalului fara studii corespunzătoare

 

Hotararea CA nr 103 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei de organizare a probei practice din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante / orelor libere- PIP electric

Hotararea CA nr 104 / 16.10.2017

Validarea  R.A.E.I

an scolar 2016-2017

Hotararea CA nr 105 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei de rezolvare a contestatiilor

Hotararea CA nr 106 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei pentru controlul managerial intern 

Hotararea CA nr 107 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisia pentru prevenirea și eliminarea violentei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Hotararea CA nr 108 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei de Revizuire a Regulamentului de organizare si functionare

Hotararea CA nr 109 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei pentru programe și proiecte educative

Hotararea CA nr 110 / 16.10.2017

Privind constituirea Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității

Hotararea CA nr 111 / 16.10.2017

Analiza  cererilor de înscriere ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare

an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 112 / 19.10.2017

Privind  Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante/ orelor libere organizat de către Liceul Tehnologic Țăndărei în  data de 17-18.10.2017

Hotararea CA nr 113 / 19.10.2017

Aprobarea cererilor cadrelor didactice pentru decontarea cheltuielilor de transport

an scolar 2017-2018

Hotararea CA nr 114 / 19.10.2017

Aprobarea decontării cheltuielilor aferente  navetei cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru lunile iulie, august, septembrie-  2017

Hotararea CA nr 115 / 19.10.2017

Avizarea programelor școlare pentru CDL- an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 116 / 19.10.2017

Aprobarea fiselor individule a postul pentru personalul didactic și didactic auxiliar

Hotararea CA nr 117 / 19.10.2017

Analiza  cererilor de înscriere ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare

an școlar 2017-2018

Hotararea CA nr 118 / 19.10.2017

Privind constituirea Comisiei de gestionare a activitățălor derulate prin SIIIR

Hotararea CA nr 119 / 19.10.2017

Privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Codului de etică

 

 

 

 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15