Home

Examen de diferente 2021

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Rezultate Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunt concurs post vacant] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala] [Examen de diferente 2021]

 

  

 

TEMATICA EXAMENULUI DE DIFERENTE

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A XI A – TEHNICIAN ÎN INSTALATII ELECTRICE

 ÎN  ANUL  SCOLAR  2021-2022

 

CLASA A IXA

M I - TEHNOLOGII GENERALE  IN ELECTROTEHNICĂ

Organizarea locului de muncă

● Cerințe referitoare la organizarea ergonomică a locului de muncă:

- poziția de lucru;

- economia mișcărilor;

- factorii de microclimat (ventilație, temperatură, iluminare, zgomot).

Reprezentări grafice

- linii utilizate în desenul tehnic;

- formate de desen industrial;

- reprezentarea proiecțiilor ortogonale în desenul tehnic;

- reprezentarea vederilor și a secțiunilor (reguli de reprezentare și notare, reguli de hașurare );

- cotarea în desenul tehnic (elementele cotării, simboluri utilizate la cotare, reguli de execuție);

- scări de reprezentare utilizate în desenul tehnic.

Mijloace de măsură și control a dimensiunilor geometrice ale pieselor, reperelor/ subansamblelor

(operații de măsurare):

- șublere;

- micrometre;

Lucrări de lăcătușerie generală (definire, SDV-uri/ utilaje/mijloace de măsurare și control utilizate, proces tehnologic, norme SSM și PSI specifice):

- operații tehnologice: îndreptarea, trasarea,îndoirea, debitarea, pilirea, polizarea, găurirea, filetarea;

 

Modulul: M II – COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Clasificarea și caracteristicile generale ale materialelor electrotehnice

Ø Caracteristici generale ale materialelor utilizate în domeniul electric:

-  proprietăți fizice

-  proprietăți mecanice.

    - proprietati tehnologice

Materiale utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice

Ø Materiale conductoare – metale și aliaje metalice

(proprietăți fizice, chimice, mecanice și tehnologice specifice și utilizări):

-  materiale de înaltă conductivitate electrică: cuprul și aliajele sale, aluminiul și aliajele sale

-  metale cu temperatură înaltă de topire: wolfram, molibden, tantal;

-  metale cu temperatură joasă de topire: staniu, plumb și zinc;

Ø Materiale electroizolante (proprietăți fizice, chimice, mecanice și tehnologice specifice și utilizări): gazoase, lichide, solide - organice și anorganice.

Componentele echipamentelor electrice:

Ø Componente electrice și electronice: rezistoare, bobine, condensatoare (clasificare, parametri nominali, simbolizare și marcare, tipuri constructive.

Ø Contacte electrice, izolatoare și piese izolante, termobimetale, miezuri magnetice, electromagneți,

 

Modulul: M III - MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU

Mărimi electrice din circuitele de c.c.(definire, unitățide măsură, multipli și submultipli, transformări)

- intensitatea curentului electric;

- tensiunea electrică;

- rezistența electrică;

Elemente de circuit electric ( definire, simbol general, marime caracteristica ) :

- rezistoare

 - condensatoare

- bobine

Legi și teoreme pentru deternimerea mărimilor electrice din circuitele de c.c.:

- Legea lui Ohm

- Legea lui Joule - Lentz

- Teoremele lui Kirchhoff

Circuite electrice simple de curent continuu

- circuite cu rezistoare/condensatoare asociate serie, paralel si mixt ( schema electrică, relatii de calcul pentru rezistenta/capacitatea echivalenta )

- divizoare de tensiune si curent ( schema electrică, relatii de calcul pentru tensiuni/curenti

Procesul de măsurare și componentele sale

Componentele procesului de măsurare - măsurand, mijloace de măsurare, metode de măsurare)

Erori de măsurare:- tipuri de erori, - cauzele aparitiei erorilor de masurare

Aparate analogice și digitale pentru măsurarea mărimilor electrice ( ampermetre, voltmetre, ohmmetre /megohmmetre, wattmetre, multimetre )

- elementele panoului frontal al aparatelor

- marcarea aparatelor de măsurat analogice

- domenii de măsurare ale aparatelor

- constanta aparatelor analogice

Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c. (scheme de montaj, reglaje pregătitoare ale aparatelor, citirea indicațiilor, prelucrare și interpretare rezultate) :

● Măsurarea intensității curentului electric continuu cu ampermetrul și multimetrul

●Măsurarea tensiunii electrice în c.c. cu voltmetrul și multimetrul

●Măsurarea rezistenței electrice cu montajul voltampermetric, cu ohmmetrul / multimetrul și cu puntea Wheatstone

Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor analogice în circuitele de c.c.

- extinderea domeniului de masurare al ampermetrului cu ajutorul suntului

- extinderea domeniului de masurare al voltmetrului cu ajutorul rezistentei aditionale

 

  

CLASA A X A

Modulul: M I – MĂSURĂRI  ELECTRICE  ÎN  CURENT  ALTERNATIV

1. Curentul electric alternativ

1.1.Inductia electromagnetica(definire fenomen, aplicații)

1.3.Marimi caracteristice curentului alternativ (definire,relatii matematice,unitati de masura):  valoarea efectiva,amplitudinea, perioada, frecventa, pulsatia,faza initiala

1.5.Puteri electrice in curentul alternativ: puterea aparenta, puterea activa, puterea reactiva

2.Circuite electrice de c.a.monofazat(definire,unitati de masura si relatii de calcul pentru marimile caracteristice,scheme electrice):

2.1. Elemente de circuit in curent alternativ:

-rezistoare

-bobine

-condensatoare

2.2.Circuite electrice simple cu rezistoare,bobine si condensatoare conectate in serie si/sau paralel

3.Masurarea marimilor electrice in circuite de curent alternativ monofazat(aparate de masurat utilizate,scheme de montaj,citirea indicatiilor aparatelor):

3.1.Masurarea intensitatii curentului electric alternativ cu ampermetrul si multimetrul

3.2.Masurarea tensiunii electrice alternative cu voltmetrul si multimetrul

3.3.Masurarea puterii electrice in circuite de curent alternativ monofazat:

-masurarea puterii aparente cu montajul volt-ampermetric

-masurarea puterii active cu wattmetrul

3.4.Masurarea energiei electrice active cu contorul

4.Extinderea domeniului de masurare al aparatelor analogice in curent alternativ monofazat

4.1.Extinderea domeniului de masurare al ampermetrelor cu transformatoare de masurat de curent

4.2.Extinderea domeniului de masurare a voltmetrelor cu transformatoare de masurat de tensiune

 

Modulul: M II – APARATE  ELECTRICE

Mărimi nominale ale aparatelor electrice de joasă tensiune

Aparate de conectare:  

- Întreruptoare și comutatoare cu pârghie

- Întreruptoare și comutatoare cu came și pachet 

-Separatoare

- Comutatoare stea-triunghi

  Aparate de comandǎ automată - Contactoare

    Aparate de protecție  ( Relee termice,  Siguranțe fuzibile)

   Aparate  pentru automatizǎri -Butoane de comandǎ

   Aparate pentru instalații electrice de iluminat și prize -intrerupatoare, comutatoare, prize

Solicitările aparatelor electrice de j.t.(cauze,efecte, metode/măsuri de limitare)

(-electrice, -termice, -electrodinamice, -datorate mediului)

 

Examenele  de  diferente  se  vor  sustine  incepand cu 01 Septembrie 2021.

 

 

Director                                                                                                                                         Elaborat

Prof. Cristache Maria                                                                                                        Prof.  Spinu Adriana

 

Return to top

Modificat: 16-iul.-2021 13:39