Home

Rezultate examene

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2016-2017] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Program PHARE] [Rezultate examene] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Instantanee baluri] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2016] [Transparenta veniturilor] [Contact]

 

  

 

 

Examenul de certificare a calificării profesionale 2016

 

Examenele de certificare a calificării profesionale nivel IV,  s-au desfăşurat cu respectarea  OMEN nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul liceal, filiera tehnologica.

Nivel IV

Liceul Tehnologic Tandarei-centru de examen –sesiunea iunie  2016                                                                                                                                   

                                                               -sesiunea august 2016

Calificările la care s-a susţinut examenul:

-Tehnicin în activitati economice - XII B

-Tehnician în instalatii electrice - XIIC

 

 

Nivel

Elevi înscrişi

Elevi prezenţi

Elevi absenţi

Elevi promovaţi

Procent promovabilitate

XII B

14

14

-

14

100%

XII C

16

16

-

16

100%

Total

30

30

 

30

100%

Concluzii:

-numar mic de absolventi înscrisi la examenul de certificare a calificării profesionale

 ( din 37 de elevi promovați s-au înscris 30 de elevi )-81 %.

-toti elevii au promovat examenul de cerificare a calificarii profesionale nivel 4

 

Nivel III

Examenele de certificare a calificării profesionale nivel III,  s-au desfăşurat cu respectarea  OMEN nr. 4888/26.08.2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţilor  învăţământul profesional cu durata de 2 ani

Liceul Tehnologic Tandarei-centru de examen -  sesiunea august 2016

      Au sustinut examenul de certificare a competentelor profesionale in centru organizat la noi in scoala si elevii de la :

-Școala Profesională Mihail Kogalniceanu

-Liceul Tehnologic Bordusani

- Școala Profesională Scânteia

-Școala Profesională Reviga

-Liceul Tehnologic Grivița

-Școala Profesională Traian

 

 

 

Return to top

Modificat: 29-Nov-2017 15:14