Home

Evaluare nationala

[Scurt istoric] [Misiunea scolii] [Prioritati si obiective] [Analiza 2019-2020] [Resurse umane] [Resurse materiale] [Oferta educationala] [CEAC - RAEI] [PROIECTE] [Proiect ROSE] [Program PHARE] [Rezultate ex Nivel III, IV] [Bac si EN] [Activitati extracurriculare] [Despre succes] [Fotografii] [Comisii Metodice] [Regulament de organizare si Regulament intern] [Plan managerial] [Hotarari ale C.A.] [Organigrama] [Strategie CEAC] [Buget 2020] [Executie bugetara] [Transparenta veniturilor] [Contact] [Anunturi] [Inscriere Clasa Pregatitoare] [Inscriere Gradinita] [Evaluare nationala]

 

  

 

Evaluare Nationala 2020

 

 

Acte normative mai sus mentionate :

1. OMEN nr 4916/ 2019

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204916_2019%20EN%20VIII%202019-2020.pdf

2. OMEC 4248/ 2020

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEC_4248_EN.pdf

3. OMEC 4115/ 2020

https://www.edu.ro/o-r-d-i-n-u-l-ministrului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-nr-411510042020-privind-aprobarea-programelor

4. Ordinul 4266/ 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225920

5. Ordinul 4267/ 2020

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225922

6. Procedura 26651/ 2019

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedura%20egalizare%20sanse%20nr%20%2026651_2019.pdf

 

 

 

Return to top

Modificat: 24-mai-2020 12:40