Home Up

Educatoare si invatatori

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

COMPONENTA COMISIEI  EDUCATOARE SI INVATATORI

AN SCOLAR 2019-2020

 

 

NR CRT

NUME SI PRENUME

DISCIPLINA

1

GOGA ZOITA

EDUCATOARE

2

STANCIU FLORENTINA

EDUCATOARE

3

PANA MARIOARA

EDUCATOARE

4

NEACSU MARIANA

INVATATOARE

5

NATU LAURENTA

INVATATOARE

6

MITREA TRAIAN

INVATATOR

7

MANOLE DIANA

INVATATOARE

8

MACESANU FLORICA

INVATATOARE

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR  ȘI EDUCATOARELOR

AN SCOLAR 2019 – 2020 

 

          Prezentul raport sintetizează principalele activități derulate în  anul școlar 2019 -2020, in cadrul Comisiei metodice a învățătorilor și educatoarelor din cadrul Liceului Tehnologic Țăndărei.

 

I. OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN  CADRUL COMISIEI METODICE:

    În al anul școlar 2019/2020, Comisia metodică și-a propus următoarele obiective:

·         Asigurarea calității actului educațional (întocmirea planificărilor calendaristice și semestriale; parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activității independente, diferențiate, de grup; învățarea muncii cu calculatorul ) si a invatarii online;

·         Susținerea școlarizării, prevenirea abandonului școlar;

·         Organizarea de activități extracurriculare;

·         Susținerea de activități în cadrul cercului pedagogic;

·         Colaborarea școală-familie.

 

II. ORIENTĂRI ACTUALE ÎN EDUCAȚIE

     Venind în întâmpinarea cerințelor tot mai des exprimate de părinți ne-am axat pe lucrul individual, diferențiat, astfel încât volumul de muncă al elevilor acasă sa fie cât mai mic și să nu necesite prea multă preocupare din partea părinților.

    De asemenea activitățile desfășurate la clase au fost realizate cu material didactic adecvat necesităților, fiindu-ne de un real folos auxiliarele și fișele diverse de muncă independentă.

     Datorita situatiei cu care ne confruntam,o atentie deosebita trebuie acordata pregatirii cadrelor didactice privind predarea online.

III. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

    În acest sens, în anul școlar 2019-2020 în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor s-au planificat și desfășurat următoarele activități:

       ?   Septembrie- Constiuirea comisiei si intocmirea planului de activitati;

  • Octombrie - Prezentarea raportului de activitate pe anul anterior;
  •                    -,,Ziua Internațională a Educațieiˮ;
  • Noiembrie – Dezvoltarea simtului estetic si a creativitatii elevilor prin arta compozitiei aplicative –intalnire de lucru pe ateliere, dezbatere;
  • Decembrie- ,,Uite vine Mos Craciunˮ – program artistic si prezentare de materiale la nivelul fiecarei clase
  • Ianuarie –Mihai Emminescu – poetul nostru national.
  • Februarie –Analiza activitatii comisiei pe semestrul I.
  • Martie – Activitati dedicate mamei- confectionat martisoare,felicitari
  • Aprilie – Pastele la romani-traditii si obiceiuri
  • Mai – Analiza si impactul  activitatilor desfasurate in perioada Scoala altfel
  • Iunie – Aplicarea testelor de evaluare finala si analiza acestora..

 

CENTALIZAREA EVALUARII INITIALE:

Disciplina

I

S

B

FB

MATE

11

 

14

17

14

LB ROM

             18

9

16

13

 

 

          In urma centralizarii rezultatelor evaluarii inițiale, la nivelul comisiei metodice a educatoarelor/invatatorilor s-au impus urmatoarele măsuri:

  

Inv. prescolar

        -munca în echipă, pe grupuri mici, chiar individual acolo unde este nevoie. Utilizând metode interactive, dar si de dezvoltare a gândirii critice. Vom urmări dezvoltarea flexibilitatii și originalitatii în activitățile derulate.

Înv. primar

        -pregatirea suplimentară;

        -implicarea părintilor în activitățile derulate în școală;

Centralizare calificative la evaluările sumative la sfârșitul semestrului I:

Disciplina

I

S

B

FB

MATE

9

10

11

23

LB ROM

15

10

13

17

 

Centralizare calificative la evaluările finale:

Disciplina

I

S

B

FB

MATE

6

11

13

23

LB ROM

13

13

10

20

 

      Relația copiilor/elevilor cu educatoarele, respectiv învățătorii a fost foarte bună realizându-se în acest sens activități de comunicare si parteneriate. Desfășurarea activităților extrașcolare au ca scop o mai bună socializare a copiilor (sărbătorirea zilelor de naștere, serbări, Ziua  Unirii, Sărbătorile de Crăciun, vizionarea unor filme de desene animate sau povești).

       Dna inv. Manole Diana a sustinut parteneriatul - ,,LASATI COPIII SA VINA LA MINEˮ –parteneriat între scoala si biserica.

      Activități extracurriculare:-

S-au desfășurat activități extracurriculare conform graficelor stabilite la începutul anului scolar astfel˸

Sept – Educatia Globala-Schimbarile climatice –activitati desfasutate la nivelul comisiei;

           Zilele orasului Tandarei – desene pe asfalt, activitate desfasurata de cls a IV-a;

Oct-   Ziua Educatiei activitati dedicate acestei zile desfasurate la nivel de comisie.

         Excursie la Bucuresti realizata de d-na inv. Macesanu Florica in cadrul proiectului PROF 21.

Nov.- Activitati cultural -religioase  cu ocazia SF.Mihail si Gavrila

          Sarbatoarea Hallowen- activitati derulate la ninel prescolar.

           Zambet sanatos – Colgate –activitati derulate la nivel primar.

Dec.-  Ziua Nationala a Romaniei – 1 Decembrie – activitati desfasurate la nivel de comisie,

           Activitate caritabila – Donati pentru copii, donati pentru batrani.

           Sarbatoarea Craciunului- sebari si confectionare de podoabe.

Ian.- Mihai Eminesu – poetul nostru national- fiecare clasa a desfasurat activitati dedicate acestei zile.

   Incepand cu luna martie toate cursurile cu prezenta fizica a elevilor au fost suspendate si s-a trecut la predarea online.

     In perioada - Scoala altfel- toate activitatile au fost adaptate predarii online si s-au desfasurat conform graficului stabilit.

 

    Concursuri școlare:

   ,,Micii olimpiciˮ.

    Înv preșcolar -15 preșcolari- au primit diplome de participare si medalii.

    În înv. primar – 14 elevi cls pregatitoare

-          7 elevi cls.I

-           6 elevi cls.a II-a

-          2 elevi cls.a III-a

-          7 elevi cls.a IV-a

 

VI. CADRE DIDACTICE

La nivelul ciclurilor preșcolar și  primar exista 8 cadre didactice, 4 fiind titularele școlii ,1 cadru fiind detasat, 1 cadru didactic suplinitor calificat, 2 cadre didactice suplinitori necalificate, 2 cadre didactice pensionare.

      Cadrelele didactice au participat la toate activitățile Comisie metodice, la Cercurile pedagogice pe clase, la unele activități de perfecționare.

       

  

Formarea profesională:

·         Participarea la activitățile comisiei  metodice și ale cercului pedagogic;

·         Prezentarea referate metodice în cadrul comisiei metodice- d-na ed Pană Marioara și d-na ed. Stanciu Florentina și d-na învățătoare Măceșanu Florica, și d-na Natu Laurența.

 

Puncte tari:

·         Pregătirea spațiilor pentru învățământ cu resurse proprii;

·         Gestionarea tuturor resurselor;

·         Respectarea legii în orice demers;

·         Colaborări cu societatea civilă;

·         Participarea la activitățile de perfecționare din cadrul comisiei, cercului pedagogic;

·         Deschiderea spre nou în demersul didactic;

·         Implicarea elevilor și a Comitetelor de părinți în desfășurarea unor activități;

·         Implicarea în problematica socială a elevilor;

·         Desfăsurarea activităților demonstrative la Comisia metodică  și în cadrul parteneriatelor educaționale.

Puncte slabe:

·         Finanțări insuficiente locale;

·         Implicarea slabă a Comitetului de părinți la nivelul unor clase.

·         Competente pedagogice insuficiente la cadrele didactice  necesare predarii online.

·         Competente digitale absente sau insuficiente la elevi necesare predarii online/ la distanta

·         Slaba mobilizare a elevilor pe online..

·         Inexistenta internetului si a aparaturii necesare esfasurarii acestor activitati.

 

Măsuri:

·         Îmbunătățirea  calității actului didactic;

·         Susținerea bazei materiale prin resurse alternative;

·         Găsirea unor surse de finanțare pentru propriile proiecte;

·         Susținerea accesului la perfecționare a personalului didactic

·         Dotarea cu internet si aparatura necesara desfasurarii orelor online/la distanta a tuturor locatiilor liceului nostru;

·         Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la concursuri profesionale, gradații de merit etc;

·         Menținerea parteneriatelor și desfășurarea altora noi.

·         Sustinerea si implicarea  parintilor in desfasurarea orelor onlineâla distanta.

 

  

                                                                      Responsabil Comisie,

                                                                        Prof. inv. pres. si primar:

                                                               Pană Marioara

 

 

 

Return to top

Modificat: 24-feb.-2021 13:15