Home Up

Consiliere si orientare

[Limba si comunicare] [Matematica si stiinte] [Om si societate] [Tehnologii] [Consiliere si orientare] [Educatoare si invatatori]

 

  

 

 

MEMBRII COMISIEI DIRIGINTILOR

 

Nr. crt.

Numele si prenumele cadrului didactic

Clasa

Goga Zoita

GRUPA MICA

Pana  Marioara

GRUPA MIJLOCIE

Stanciu Florentina

GRUPA MARE

 Neacsu Mariana

Clasa Pregătitoare

 Natu Laurenta

I

Mitrea Traian

II

Manole Diana

III

Macesanu Florica

IV

 Puclici Jan

V

Popa Valentina

VI

Gheorghe Cornelia

VII+ VIII

Costache Marian

 

IX A

Dragomir Ioan

 

IX B

Leonte Luminita

 

IX C

Panait Daniela

 

X A

Nicolae Aron

X B

Ciulinaru Mihaela

X C

 Reitu  Mariana Beatrice

XI A

Danescu Nicoleta

XI B

      Dămean Ionelia

XI C

Dobre Florica

XII A

Lupu Veronica

XII B

Stanciu Florentina

ADS Nivel I/ II

Epure Grigore

ADS Nivel III/ IV

 

 

 

 

RAPORT COMISIA DIRIGINȚILOR

AN ȘCOLAR 2019-2020

 

 

            În anul școlar 2019-2020, activitatea Comisiei diriginților și-a propus drept priorități: creșterea interesului elevilor pentru educație, îmbunătățirea modului în care elevii se integrează în colectivele din care fac parte, intensificarea colaborării școală-familie, îmbunatățirea capacității de socializare prin activități specifice.

Comisia și-a desfășurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului școlar dar și să răspundă unor cerințe, necesități ivite ulterior (Școala online). Planul de activitate conține:

1. Studierea programelor școlare pentru Consiliere și Orientare și întocmirea planificării calendaristice a orelor de dirigenție.

2. Stabilirea graficului ședințelor cu părinții și alcătuirea Comitetului de părinți la fiecare clasă.

3. Monitorizarea activității Consiliului fiecărei clase.

 4. Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice și cu situații deosebite în familie.

5. Informarea și îndrumarea elevilor și părinților acestora în vederea unei orientări socioprofesionale și integrări sociale optime.

            Activitățile desfășurate au îmbinat curriculum-ul din programa de Consiliere și orientare cu educația pentru non-violență, pentru mediu, pentru calitatea vieții, pentru cultivarea respectului față de cultură și tradiții, iar profesorii diriginți au desfășurat orele de Consiliere și orientare atât fizic, pe durata semestrului I, cât și online, de-a lungul semestrului al II-lea.

            Fiecare profesor diriginte/ învățător/educator și-a stabilit în orar o oră săptămânală pentru consilierea elevilor și o oră pentru consilierea părinților, acestea desfășurându-se pe baza unor planificări ce tratează teme variate. Aceste activități s-au organizat după ce responsabilul comisiei a adus la cunoștința membrilor informațiile prezentate în cadrul Consfătuirii județene a diriginților din 02.10.2019.

            Informarea și îndrumarea elevilor și a părinților acestora în vederea unei orientări socioprofesionale și integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu părinții, în popularizarea condițiilor de desfășurare a examenelor de sfârșit de ciclu școlar și a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educațională.

            Cu ocazia Zilei mondiale a alimentației s-a organizat lecția Copiii și alimentația sănătoasă, clasa a VI-a, prof. diriginte Popa Valentina.

            În luna noiembrie, s-a prezentat referatul cu tema Stiluri de învățare, clasele VII-VIII, prof. dirig. Gheorghe Cornelia și o lecție demonstrativ㠖 Cum ne gestionăm emoțiile, capitol cuprins în planificarea orei de Consiliere și orientare, clasa a VI-a.

             În luna decembrie,  profesorii diriginți au adus la cunoștința părinților, în cadrul ședințelor organizate cu aceștia, metodologia și calendarul Evaluărilor naționale, clasele II, IV, VI, VIII. Profesorii diriginți ai claselor terminale, a VIII-a și a XII-a, au asigurat consilierea permanentă a elevilor acestor clase în legătură cu susținerea Evaluării și a examenului național de bacalaureat.

            Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colectivele claselor de elevi și grupele de grădiniță au decorat sălile de clasă sub îndrumarea profesorilor diriginți/ învățătorilor/educatorilor. Clasa a VI-a a participat la Secret Santa (activitate intercolegială, de dăruire și primire a unor mici cadouri).

            La finalul semestrului I, în luna ianuarie, s-au întrunit consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situația la învățătură și disciplină a elevilor, pentru a stabili, de comun acord, în ce situații și în ce măsură trebuie aplicate sancțiuni elevilor. Profesorii diriginți s-au preocupat ca, ulterior, situațiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoștința părinților.

            În semestrul al II-lea, activitatea profesorilor diriginți/învățători/educatori s-a mutat în mediul online, atât orele de Consiliere și orientare, cât și ședințele cu părinții desfășurându-se prin intermediul aplicațiilor audio-video. Mai mult decât oricând, diriginții au ținut legătura constant cu elevii, informându-i permanent și oferindu-le sprijin în a participa online la celelalte discipline.

           

 

Analiza SWOT

 -          Puncte tari:

Ø  Întocmirea planificărilor calendaristice conform Programei pentru Consiliere și orientare;

Ø  Se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;

Ø  În general, tematica orelor de Consiliere și orientare concordă cu particularitățile de vârstă, personalitate și preocupări ale elevilor;

Ø  Relația bună dintre profesori diriginți/învățători/ educatori și elevi/copii;

Ø  Implicarea tuturor diriginților în educația moral-civică și socială a elevilor.

 

-          Puncte slabe:

Ø  Numărul redus de propuneri de lecții demonstrative, proiecte, activități metodice la nivelul comisiei;

Ø  Teoretizarea, aspectul formal al orelor de dirigenție;

Ø  Numărul redus de întâlniri/ședințe cu părinții organizate de către unii profesori diriginți;

Ø  Absențe în numar mare și foarte mare  înregistrate de unii elevi, în special în cazul elevilor de liceu și învățământ profesional (unii elevi fiind exmatriculați din acest motiv);

Ø  Slaba implicare a unor părinți în viața școlară a copiilor lor, fapt dovedit de absența acestora la ședințele organizate de diriginți. Această situație atrage după sine personalitatea conflictuală a copiilor, aceștia devenind în multe cazuri elevi-problemă.

 

-          Oportunități:

Ø  Organizare de activități interactive în cadrul orelor de Consiliere și orientare care să consolideze relația diriginte-elev și elev-colectivitate;

Ø  Diversificarea ofertelor educative;

Ø  Dezvoltarea culturii calității în școală;

Ø  optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei.

 

-          Amenințări:

Ø  Oferta negativă a străzii și a mass-mediei, reflectate în lipsa de interes față de învățătură și activități educative a părinților și, implicit, a elevilor.

Ø  Existența unor elevi cu probleme de comportament.

Ø  Familiile dezorganizate care nu pun accent pe educație și nu manifestă interes pentru viața școlară a propriilor copii (analfabetismul unor părinți-antiexemplu pentru copii);

Ø  Numărul mare de elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate.

 

Propuneri pentru eficientizarea activităților Comisiei metodice a diriginților și conturarea unei strategii de viitor:

Ø  Monitorizarea personalizată a comportamentului și randamentului școlar;

Ø  Desfășurarea unor lecții interactive în cadrul orelor de Consiliere și orientare;

  

 

                                                                                     Responsabil Comisia Metodica a Dirigintilor 

Popa Valentina

 

Return to top

Modificat: 24-feb.-2021 13:13