Home Up

Largeste cercul

[Proiecte Europene] [Largeste cercul] [Gestiunea deseurilor] [Erasmus]

 

  

 


GRUPUL  ŞCOLAR  AGRICOL  ŢĂNDĂREI

în

anul 2007 – anul proiectelor

 

 

Proiectul „ Lansăm provocarea. Lărgeşte cercul!”

din

PROGRAMUL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTARE ŞCOLARĂ

 

   Programul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară vizează creşterea calităţii, eficienţei şi echităţii în educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

   Acest program a constituit o oportunitate pe care unele din şcoli au reuşit s-o valorifice.

   În urma concursului de proiecte, şcoala noastră s-a situat printre câştigători, astfel încât am avut în continuare posibilitatea de a implementa proiectul cu care ne-am prezentat la concurs şi care face parte din categoria C: Proiecte care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare.

 

Echipa de proiect:

  - Cristache Maria –Director G.S.A. Ţăndărei

  - Spînu Adriana – Director adjunct G.S.A. Ţăndărei

  - Vardianu Cristina – Consilier educativ G.S.A. Ţăndărei – în anul şcolar 2006/2007

   - Spânu Mihaela – Contabil G.S.A. Ţăndărei

   - Duma Doina – reprezentant agenţii economici

 

            Membrii echipei s-au angajat pe un drum total nou, repetându-şi în permanenţă, pentru a putea înainta :    „ Cunoaşterea se obţine prin studiu, încrederea prin îndoială, competenţa prin practică”.

            Cât de uşor a fost,  horărâţi singuri parcurgând descrierea ce urmează

                                                                

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

I.Obiectiv general

 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR UNOR CATEGORII – CHEIE DE ELEVI DE A PROIECTA ŞI DESFĂŞURA ÎN ECHIPĂ ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE , ÎN CADRUL CERCURILOR

 

       II. Activităţi

 

        1. Un om informat este un om puternic ” – activitate de informare, lansare şi promovare a proiectului.

            Ţinând seama de faptul că o bună informare în legătură cu obiectivele proiectului constituie un prim pas spre realizarea acestora, iar o lansare şi o promovare bine gândite asigură un ecou maxim în rândul participanţilor la lansare,   activitatea s-a  desfăşurat prin parcurgerea următorilor paşi:

  - elaborarea şi difuzarea materialelor informative( invitaţii; afişe; pliante)

  - întâlnire a echipei de proiect, a elevilor participanţi şi a invitaţilor la C.D.I. pentru prezentarea obiectivelor, activităţilor şi a rezultatelor vizate. 

    
S-a desfăşurat în luna iunie

 

 

         2. “ Ascultă, să – nveţi să vorbeşti ,

              Priveşte , să-nveţi să clădeşti” - Excursii de documentare                                                                                                                                         

            Faptul că experienţa este singura în stare să ne ofere informaţie reală despre viaţă este deja recunoscut. Pornind de la acest adevăr, am gândit că este necesară cunoaşterea experienţei celor care au reuşit să obţină rezultate lăudabile în acţiunile întreprinse. E bine ca elevii să ştie că lucrurile cele mai importante au fost făcute de oameni care au continuat să încerce şi, de asemenea, să fie convinşi că efortul îşi arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească. Pentru aceasta  s-au organizat excursii:

 

        – pentru vizionarea unei piese de teatru de către cei 20 de elevi înscrişi la cercul      „ Viaţa de elev în replici de scenă” .

 

 

 

 

        - la Muzeul Satului din Bucureşti – pentru documentarea celor 20 de elevi de la cercul „Micii meşteşugari”

  

  

 

    

-         la o bază sportivă – pentru documentarea celor 20 de elevi de la cercul sportiv

 

 

  

 

       - la Muzeul Literaturii Române - pentru documentarea celor 20 de elevi de la cercul „ Condeiul inspirat”

 

  

  S-a desfăşurat în luna decembrie

 

         3. “Sunt si eu o mica parte a acestui loc si a acestei comunitati “ - desfăşurarea activităţilor pe cercuri:

         - confecţionarea de produse în cadrul cercului “Micii meşteşugari” , la care participă 20 de elevi, îndrumaţi de maistrul Nicolae Aron

 

  

 

      

 - repetiţii ale pieselor pregătite de cei 20 de elevi participanţi la cercul “ Viaţa de elev în replici de scenă”, sub îndrumarea prof. Petre Rodica

  

       

 - pregătirea spectacolului sportiv de către cei 20 de elevi de la cercul sportiv, sub îndrumarea prof.Petcu Veronica

        S-a desfăşurat  în lunile octombrie – noiembrie

 

        

4.     “O mai buna informare a scolii si a comunitatii “ - scrierea de articole pentru revista şcolii, în cadrul cercului “Condeiul inspirat”, la care participă 20 de elevi, îndrumaţi de prof. Reitu Beatrice. În aceste articole vor fi prezentate realităţile şcolii şi ale comunităţii, precum şi subiecte interesante pentru elevi, profesori, părinţi.

 

 

 

 

   

    S-a desfăşurat  în lunile octombrie – noiembrie -decembrie

 

 

         5. “Rezultatele activitatilor noastre sunt mandria scolii si comunitatii “– organizarea de expoziţii cu produsele activităţii elevilor participanţi la cercuri:

         - expoziţie cu produsele confecţionate de cei 20 de elevi ai cercului „ Micii meşteşugari”

         - expoziţie a revistelor şcolare, conţinând materialele informative elaborate de cei 20 de elevi participanţi la cercul „ Condeiul inspirat”

         - spectacol sportiv prezentat de cei 20 de elevi din cadrul cercului sportiv

         - spectacol de teatru prezentat de cei 20 de elevi din cadrul cercului „Viaţa de elev în replici de scenă”.

           S-a desfăşurat  în luna decembrie

 

 

         6. Actiuni de diseminare – cei 20 de elevi participanţi la fiecare cerc în parte vor împărtăşi experienţa lor colegilor de clasă, colegilor de şcoală, familiilor lor, membrilor comunităţii

         

 

III. Rezultate

 

               Ca urmare a activitatilor desfăşurate in cadrul proiectului LANSAM

            PROVOCAREA . LARGEŞTE CERCUL!  vor fi obtinute, ca rezultate:

-          largirea orizontului elevilor cu privire la traditiile din tara noastra,

-         punerea in evidenţă a spiritului lor creator pentru realizarea de obiecte tradiţionale

-         o mai buna informare legata de ceea ce se întâmplă în jurul lor, precum şi în alte şcoli din România

-         ce înseamnă viaţa de reporter, şi cum trebuie strânse informaţiile necesare editării unui numar de revistă dar şi o mai bună familiarizare cu calculatorul

-         cunoaşterea vieţii de scenă, a emoţiilor şi provocărilor pe care implică

-         formarea/dezvoltarea la elevi a gustului pentru teatru

-         implicarea elevilor în competiţiile sportive

 

 

IV. Indicatori de evaluare

           

- cresterea gradului de participare cu 16 % a elevilor in variate activitati extracurriculare (Cercul “Micii Maestesugari” – cuprinde 4% din elevii şcolii; cercul “Condeiul inspirat – cuprinde 4% din elevii şcolii; cercul “Viaţa de elev în replici de scenă” – cuprinde 4% din elevii şcolii;cercul sportiv – cuprinde 4% din elevii şcolii )

          - cresterea gradului de informare a comunitatii cu 5% cu privire la activitatile efectuate in scoala dar si legate de traditiile din zona

          - imbunatatirea rezultatelor scolare la cel putin 16 % dintre elevii scolii.

         

 

          Cred că sunteţi de acord cu faptul că implementarea unui astfel de proiect nu a fost deloc simplă; important este rezultatul obţinut, chiar dacă pe parcurs mulţi „observatori” pasivi ar fi meritat să audă „Daca poti face ceva mai bine, treci la treabă; daca nu vrei sau nu poţi sa faci ceva mai bine, taci si lasă-i pe ceilalti să lucreze”.

             Se confirmă astfel încă o dată faptul că „lucrurile extraordinare sunt înfăptuite de oameni obişnuiţi înzestraţi cu un zel extraordinar”. În lumea noastră obişnuită, am descoperit că adesea realizările – aparent neînsemnate – necesită  o muncă de “ocnaş” .

             

 


 

Return to top

Modificat: 28-ian.-2021 11:15